Praha technická

Historickými motorovými vozy řady M 262.0 „kredenc“ či M 262.1 „loďák“ jsou vedeny zvláštní zážitkové vlaky po nejzajímavějších a jinak málo dostupných místech Prahy, které nabízejí možnost zhlédnout během jízdy nejen architektonické skvosty města z neznámých úhlů pohledů, ale zejména technické zajímavosti s vazbou na provoz železnice. Vyváženy jsou zajímavosti zaměřené na historii budování železničního spojení do Prahy s protiklady nejnovějších dopravních staveb a používaných technologií.

Jízdu ve vyhlášený termín je nutno rezervovat a zaplatit přes webové stránky http://www.prahatechnicka.cz v sekci Rezervace MOTORÁČEK. 

Pomocí e-mailu petr.klinger@kzc.cz lze také pro větší skupiny dohodnout individuální termín vč. úpravy trasy na přání zákazníka.

 
TRASA A - Velký okruh Prahou  
Termín není vypsán 

Velký vlakový okruh vedený historickým motorovým vlakem začíná a končí svoji jízdu na největším pražském Hlavním nádraží. Jeho trasa je vedena přes většinu pražských nádraží: Praha-hlavní nádraží, Praha-Vršovice, Odstavné nádraží Praha jih, Praha-Vyšehrad, Praha-Smíchov, Praha-Velká Chuchle, Praha-Radotín, Praha-Krč, Praha-Malešice, Praha-Libeň, Praha-Holešovice i mimopražské nádraží Roztoky u Prahy.

Obvyklý čas odjezdu z ŽST Praha hlavní nádraží je v období zimního času v cca 12:50, v období letního času pak v cca 13:50.

Cestou jsou plánovány následující významné zastávky a zážitky:

ZASTÁVKA ČINNOST/ZÁŽITEK (bodově)
Praha Vyšehrad Výhled z netradičního místa na železničním mostě na Pražský hrad a Vyšehrad, popis technických dat a zajímavostí železničního mostu
Praha Smíchov Popis historie nádražní budovy a technického uspořádání kolejiště, návrat do začátků MHD v Praze, výjezd okolo historické výtopny Zlíchov
Praha Velká Chuchle Výhled na závodiště, technická a historická data
Praha Radotín Možnost návštěvy stanoviště strojvedoucího, popis a technická data o motorovém vozidle; jízda úvratí
"Most Inteligence" Zastávka na mostě při vstupu Vltavy do města. Přes most není osobní doprava vůbec provozována, možnost fotografování, pomalá jízda při najdezdu trati Praha – Vrané n.Vlt. a nad nádražím Praha Braník, základní technická data křižované tratě
Praha Krč Fotozastávka a výklad k nejstaršímu napojení kolejí metra na železniční trať a základní historie příjezdu vozů po železnici po vlastní ose
Praha ONJ Systém údržby a oběhu souprav, projetí největšího pražského odstavného nádraží s prohlídkou železničního zázemí během jízdy vlaku přes ONJ
Praha Vršovice odjezdová skupina Pomalá jízda nad bývalým seřaďovacím nádražím a popis systému zařazení vlaků za pomoci principů kolejových brzd
Praha Malešice Jízda po neveřejných tratích a spojkách po Praze, kde není provozována osobní železniční doprava
Praha Libeň Princip seřazování nákladních vlaků pomocí klasického svážného pahrbku a průjezd okolo seřaďovacího nádraží 
Roztoky
u Prahy
Možnost návštěvy stanoviště strojvedoucího, výklad ovládání vozu, jízda úvratí
Praha Holešovice Fotozastávka na mostě při opuštění Vltavy Prahy, tunel Bílá skála, popis "dookruhování" pražského železničního spojení
Praha hlavní nádraží Historie Nového spojení, výhled z „vrchní“úrovně, závěrečný výhled na Prahu
Ceník:
Druh Jízdné
jednotlivá jízdenka 350 Kč

 

TRASA B - Prahou na Letiště po kolejích 
Termín není vypsán 

Po zájmu, který vzbudila myšlenka ukázat Prahu a železniční zajímavosti pomocí tříhodinového okruhu po známých i veřejnosti nepřístupných železničních tratích, jsme se rozhodli připravit pro laickou i odbornou veřejnost další zajímavý okruh. Hodně se poslední dobou diskutuje o způsobu dopravy na pražské letiště. Stále dokola se rozebírá otázka, zda cestujícím umožnit přístup pomocí vlaku, metra či tramvaje. Jedna studie přebíjí druhou a přitom se stále nic neděje. Rozhodli jsme se, že se ke stejnému cíli vydáme historickým vlakem po skoro historické trase. V dobách, kdy se uvažovalo, že se trať přes Stromovku úplně zruší, připravovalo se zkapacitnění železniční tratě přes pražský Žvahov, nazývaný též Pražský Semmering. Nyní tuto trasu pro návštěvu pražského letiště vlakem využijeme i my.

Vlakový okruh vedený historickým motorovým vlakem začíná a končí svoji jízdu na Hlavním nádraží. Jeho trasa je vedena přes následující pražská i mimopražská nádraží: Praha-Vysočany, Praha-Bubny, Praha-Dejvice, Praha-Veleslavín, Praha-Ruzyně, Hostivice, Dobrovíz, Středokluky, Praha-Zličín, Praha-Jinonice, Praha-Žvahov, Praha Smíchov – severní nástupiště, Praha hlavní nádraží.

Obvyklý čas odjezdu z ŽST Praha hlavní nádraží je v období zimního času v cca 12:40, v období letního času pak v cca 13:40.

Cestou jsou plánovány následující významné zastávky a zážitky:

ZASTÁVKA ČINNOST/ZÁŽITEK (bodově)
Praha Smíchov severní nástupiště Průjezd přes původní nádraží, data o nádraží a výjezd na tzv. Pražský Semmering
Praha Žvahov Výhled na oblast Smíchova, Vyšehrad a skoro celé historické centrum města
Praha Jinonice Průjezd oblastí někdejší "Waltrovky", její data, původní záměry s tratí Pražského Semmeringu, údaje o přilehlé trase "B" Smíchovské nádraží - Nové Butovice
Praha Zličín Napojení pražské tramvajové sítě na síť železniční, výroba tramvají v Praze
Dobrovíz Letiště Praha jak na dlani, technická data a přestávka pro pozorování leteckého provozu
Středokluky Jízda úvratí na vlečku Letiště Praha, cca 300 m před vrata areálu zásobování PHM, jiný pohled na Letiště Praha, úvrať, možná návštěva stanoviště strojvedoucího
Hostivice Velká křižovatka nejen pražských tratí
Praha Ruzyně Místo uvažovaného napojení pražského letiště na drážní síť, popis plánované rychlodráhy a sjezd jednou z nejhezčích částí Prahy do Dejvic - technická data trati a okolí
Praha Dejvice Historie nádraží Dejvice a koněspřežné dráhy
Praha Vysočany Výhled na průmyslovou část Prahy, popis tratí směr Turnov a Poděbrady, úvrať, jízda po Novém spojení
Praha hlavní nádraží Historie Nového spojení, výhled z „vrchní“úrovně, závěrečný výhled na Prahu
 
TRASA C - Speciální jízda motoráčkem na metro 
Termín není vypsán

Jízda soupravou KŽC 810 + 010 v trase Praha hl.n. (odjezdy vždy v 10:00 nebo 14:00) – Praha-Krč – vlečka depo Kačerov. Zde exkurze v depu Kačerov s odborným výkladem. Dále jízda soupravou metra Ečs 1083 + 1084 + 1085 po trase linky C do Nádraží Holešovice a zpět. Z depa Kačerov jízda vlakem KŽC do žst. Praha hl.n. (příjezdy vždy cca v 13:30 nebo 17:30).