M 262.1212 / 831.212-6

Vozidlo opustilo brány továrního závodu ve Studénce v roce 1959 s označením M262.0212 a bylo určeno k provozu na tratích v západních Čechách. Od roku 1974 až do svého zrušení byl vůz dislokován v depu Klatovy, odkud byl na podzim 1989 odeslán do ŽOS Šumperk a rekonstruován jako 34. v pořadí na řadu 831. Zpět do Klatov se vrátil již jako 831.212. V srpnu 2006 byl v klatovském depu odstaven a zrušen, ale s úmyslem zachování pro Národní technické muzeum. To však o vozidlo zřejmě ztratilo zájem, a tak bylo ve značně omšelém a zbědovaném stavu prodáno v roce 2011 firmě Noprosu, s.r.o. a odvezeno do Varnsdorfu. V červnu 2012 motorový vůz stále v neprovozním stavu odkoupilo KŽC a v první polovině roku 2013 se stroj podrobil náročné opravě spalovacího motoru, ve kterém několik let stála voda. Opraveny byly i další součásti vozidla a na stroji byl proveden lak v podobném provedení jako na 831.183, to jest polomáčený nátěr se žlutými výstražnými pruhy na čelech. S označením M 262.1212 je využíván pro vozbu nostalgických vlaků v Praze a středních Čechách. Jeho dlouhodobé odstavení z provozu si však vybírá svou daň a do udržení vozidla v provozu je nutné stále investovat nemalé úsilí a prostředky. Hned na podzim 2013 byl stroj odstaven pro vážnou závadu na trakčním motoru a musel se podrobit i opravám dalších následků dlouhého stání na dešti v křoví. Poslední dílčí oprava byla realizována v zimě 2015.