M 262.0180 / 830.180-6

Stroj opustil brány závodu ve Studénce v roce 1959 jako součást třetí výrobní série a místem jeho působení se stalo Slovensko. Vozidlo bylo dodáno do depa Vrútky a zde sloužilo nepřetržitě do roku 1998, kdy bylo předáno do RD Žilina. V roce 1988 došlo k přeznačení stroje na 830.180. Před koncem svého provozu u ŽSR (resp. ZSSK) vozil vlaky v okolí Čadce a Žiliny, poslední pravidelné spoje u státního dopravce odvezl v březnu 2003. Následně byl odprodán bratislavské společnosti BRKS, která jej používala k vozbě svých pravidelných osobních vlaků na tratích do Záhorské Vsi a Rohožníka, v roce 2006 však byl se závadami odstaven. V roce 2007 vozidlo odkoupila společnost KŽC Doprava, která jej po provedené opravě v Krnově od roku 2008 provozovala na víkendových vlacích především ve středních Čechách. Po skončení letní sezony 2012 byl stroj odstaven pro závadu na spalovacím motoru a od jara 2014 se podroboval hlavní opravě v ŽOS Zvolen. Od roku 2015 je vozidlo po přestávce opět v provozu v plné síle, mimo jiné po generální opravě spalovacího motoru a v nově zhotoveném "unifikovaném" laku ČSD ze druhé poloviny 80. let. Potkávat se s ním lze zejména na výkonech v Praze a Středočeském kraji.

Motorový vůz M 262.0180 byl opraven z Programu č. 127 64 Ministerstva dopravy - Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel. Oprava historického motorového vozidla M 262.0180 zahrnovala zejména opravu spalovacího motoru 12V 170DR. Ministerstvo dopravy přispělo 40% podílem financování.