Putování pod trolejí: Praha

Putování pod trolejí 7. 5. 2018 Praha
Putování pod trolejí

Sraz: v pondělí 07. 05. 2018 v žst Praha-Smíchov v 10:00 hod 

Program: exkurze na pracovišti výpravčího žst Praha-Smíchov

Ukončení akce: v pondělí 07. 05. 2018 v žst Praha-Smíchov po ukončení exkurze

Doporučené mapy: plán Prahy

Kilometráž: do 1000 m

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: pátek 04. 05. 2018

Účastnické poplatky: se nevybírají

Poznámka: počet účastníků je omezen

Organizátor

Pavel Musil
tel:
774 362 182