Pracovní a stavební vlaky do výluky

Sháníte-li lokomotivu za účelem zajištění vaší stavby, nejčastěji opravu nebo údržbu infrastrukturuy SŽDC, obraťte se na nás. Půjčujeme lokomotivy na přepravu stavebního materiálu, dodávek kolejnic, kolejových polí, štěrků aj. Umíme pronajmout i vozy, tzv. sypáky, kterými disponujeme pro uvedené účely. 

Automaticky umíme zajistit vlaky do výluky pro objednatele i tak, že jde-li o údržbu a opravu infrastruktury a objednatel nám doloží tzv. potvrzení, že jde o neinvestiční akci za účelem údržby infrastruktury, zajistíme odpočet poplatků za užití ŽDC, tzn. vlak jede bez poplatků.

Jestliže není vaše akce neinvestiční, ale naopak investiční, poplatky ŽDC vás neminou.

KŽC Doprava, s.r.o. zabezpečuje trvale výkony na stavbách na koridorech, při opravách umělých železničních staveb a při opravách infrastruktury SŽDC, s.o.

Vozbu vlaků provádíme na vlastní licenci nebo na licenci objednatele, je-li tento dopravcem.

Kontaktujte nás, rádi Vám ušijeme dodávku na míru.