Management KŽC

Vedení společnosti

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
jednatel a ředitel společnosti; vykonává funkci obchodního a ekonomického ředitele
tel. 776 628 728, e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz
Vůdčí osobnost skupiny KŽC. Je zakladatelem společnosti a současně jejím majitelem, jednatelem a ředitelem. Řídí úsek strategie, obchodu, ekonomiky a financí i personalistiky a marketingu. Hlídá náklady firmy a řídí centrální nákup. Dopravně a provozně původem vlakvedoucí; má komplexní dopravní a přepravní vzdělání (velkou dopravní a velkou komerční zkoušku) a dostatečnou praxi v provozování drážní dopravy a v provozování dráhy. Je odborně způsobilou osobou dopravce, jedná za společnost samostatně, garantuje smluvní vztahy s dodavateli i se zákazníky. 

 

Bc. Jan Hruška
zástupce ředitele společnosti; náměstek pro dopravu a legislativu
tel. 774 592 017, e-mail: jan.hruska@kzc.cz
Výrazná osobnost české železnice. Řídí úsek dopravy a legislativy. Garantuje odborné způsobilosti osob a odborné způsobilosti vozidel dopravce.  Zabezpečuje školení a personální záležitosti. Provozně strojvedoucí; má kompletní dopravní vzdělání (velká dopravní zkouška) a letitou praxi s řízením železniční dopravní společnosti. Je odborně způsobilou osobou. Hlavní garant předpisové soustavy dopravce i provozovatele dráhy KŽC Doprava.

 

Jan Fukala
náměstek pro techniku a provoz
tel. 723 898 143, e-mail: jan.fukala@kzc.cz
Vede úsek provozu ŽKV, dále úsek údržby a oprav ŽKV, zabezpečuje provozuschopnost vozidel, garantuje agendu oprav a údržby. Provozně strojvedoucí. Komunikuje s dodavateli a jedná s železničním průmyslem. Má na starosti technický stav vozidel, zabezpečuje komisionální prohlídky v rámci různých stupňů oprav ŽKV. Řeší záležitosti, týkající se náhradních dílů na vozidla, je komandujícím mechaniků, plánuje periodické prohlídky vozidel.

 

Ing. Aleš Svoboda
projektový manažer veřejné osobní dopravy, komandující vlakvedoucích a přeprava
tel. 774 592 018, e-mail: ales.svoboda@kzc.cz
Vede úsek, který zabezpečuje veřejnou osobní dopravu KŽC, pravidelné vlaky a pečuje o celý segment osobní dopravy. Má na starosti přepravu jako celek, je komandujícím pro vlakové čety a spolupodílí se na řízení dispečinku a operativního řízení provozu. Zabezpečuje administrativní chod společnosti a řeší samostatné sofistikované projekt v oblasti zvláštních vlaků. 

 

Ing. Jakub Lexa
vedoucí provozu linky S 34, dispečer a komandující strojvedoucích
tel. 735 177 501, e-mail: jakub.lexa@kzc.cz
Zabezpečuje personální, provozní a dopravní řízení městské linky S 34. Vede agendu statistiky, přepravy, předpisů a všech evidencí související s provozem linky S 34.  Působí zároveň jako hlavní komandující strojvedoucích. Řídí dispečink a operativní řízení provozu.

 

 

Ing. Petr Klinger
IT manažer, vedoucí projektu Praha technická
tel. 602 310 914, e-mail: petr.klinger@kzc.cz
Vede IT a stará se o softwarové aplikace skupiny KŽC. Má na starosti management poznávacích a zážitkových vlaků v regionu Prahy známé jako Praha technická. Jde o projekty, kam se běžně vlakem návštěvník nedostane.