Kontakty skupiny KŽC

KŽC Doprava, s.r.o.

KŽC Doprava, s.r.o. je ryze česká železniční dopravní společnost střední velikosti, která působí na trhu od roku 2006 a která vznikla z nadšení a know-how jejich vlastníků. KŽC Doprava je provozovatelem veřejné a neveřejné osobní a nákladní železniční dopravy, vlastníkem licencí k provozování drážní dopravy v ČR i v zahraničí a také provozovatelem dráhy a je držitelem úředních povolení k provozování regionální dráhy a k provozování vleček v ČR. Zaměstnává 66 zaměstnanců, vlastní 36 železničních vozidel (lokomotiv a vozů), jezdí pravidelnou osobní dopravu na 11 tratích v ČR a působí v 5 krajích, zejména v Čechách. KŽC Doprava zachránil v letech 2010 - 2012 celkem 23 regionálních tratí před zánikem a je lídrem v segmentu železniční nostalgie a muzejnictví, kde udává směr a vývoj v oboru a příkladným způsobem zachraňuje železniční vozidla mizející z našich kolejí a díky společenské odpovědnosti uchovává sbírkotvorný fond železničních kolejových vozidel motorové trakce.

Název společnosti: KŽC Doprava, s.r.o.

Korespondenční adresa a sídlo společnosti: Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Administrativní sídlo a centrála: Na Spáleništi 507, 190 11 Praha 9 - Běchovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 112125

IČ: 27423069, DIČ: CZ 27423069

Číslo účtu: 43 - 940 515 0227 / 0100

ID datové schránky: szha2d

E-mail: doprava@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

 

KŽC, s.r.o.

KŽC, s.r.o. je vlastníkem regionální dráhy Česká Kamenice - Kamenický Šenov.

Název společnosti: KŽC, s.r.o.

Korespondenční adresa a sídlo společnosti: Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Administrativní sídlo a centrála: Na Spáleništi 507, 190 11 Praha 9 - Běchovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 104704

IČ: 27210481, DIČ: CZ 27210481

Číslo účtu: 43 - 986 329 0227 / 0100

ID datové schránky: kpb6vg

E-mail: vlaky@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

 

Klub železničních cestovatelů, spolek

Klub železničních cestovatelů, spolek, založený 8.6. 1985, současně také odbor Klubu českých turistů č. 101048, oblasti KČT Praha, je celorepublikovým sdružením osob se zájmem o železnici, cestování, turistiku a poznávání technických, kulturních, historických a geografických zajímavostí České republiky a jejího blízkého i vzdáleného okolí.  Spolek pořádá mnoho zajímavých železničních akcí, pořádá seriály akcí zaměřených na různé tématické okruhy zájmu o železnici, t.č. sdružuje cca 150 členů z ČR i ze zahraničí. Mezi nejzajímavější akce patří Dovolené a Víkendy s motoráčkem, různá tématická setkání členů spolku navzájem. Organizovanost v oboru přispívá každému z členů k možnosti seznámit se s neveřejnou částí železnice jako celku, neboť pořádané exkurse do zajímavých provozů patří k trvale vyhledávaným aktivitám všech. Chcete se stát naším členem?

Název spolku: Klub železničních cestovatelů, spolek

Sídlo: Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce č. 13713

IČ: 26630281

Číslo účtu: 43 - 944 610 0277 / 0100

E-mail: klub@kzc.cz

Web: www.kzc.cz