Členství

kzc_kct.jpg

KLUB ŽELEZNIČNÍCH CESTOVATELŮ, spolek

Klub železničních cestovatelů, spolek (dále jen KŽC) je dobrovolným sdružením zájemců o cestování po železnici a o železniční turistiku. Cílem členů KŽC je postupné procestování všech železničních tratí na území České republiky, Slovenské republiky, popř. i dalších zemí. Poznávací činnost železničních turistů vychází z ostatních forem turistiky s prioritním zaměřením na kolejovou dopravu, její specifika, historii, techniku apod. Členové zejména cestují po železničních tratích, vlečkách, lesních a polních drahách, lanovkách, tramvajových drahách, ale procházejí i tratě zrušené nebo tratě, kde je osobní doprava zastavena.

Akce pořádané Klubem železničních cestovatelů jsou volně přístupné za podmínek uvedených organizátorem akce v propozicích. Pokud je vybírán účastnický poplatek je člen KŽC vždy zvýhodněn, tj. platí méně. Akce KŽC jsou pořádány v průběhu roku po celé republice, členové však jsou nejen ze všech koutů naší krásné vlasti, ale i Slovenska, Německa, Rakouska, Nizozemska i Velké Británie.

 

Jak se stát novým členem?

1. přečtěte si informace pro zájemce o členství

2. vyberte si typ členství

3. vyplňte přihlášku člena KŽC

4. uhraďte prosím členské příspěvky pro daný rok

Po zaplacení členských příspěvků Vám bude vystavena průkazka člena KŽC a zaslána poštou na Vaši uvedenou adresu.

 

Mitlgiedschaft im KZC Verein

 Informationen für die Mitgliedsachaft im KZC

 Mitglied Anwendungs KZC

 

How to become a member KŽC

 Information on membership of KŽC

 Membership form KŽC

 

Typy členství

Základní členství

Základní členství je učeno pro dospělé osoby od 18 let.

Zlevněné členství

Zlevněné členství je určeno pro mládež do 18 let, důchodce a osoby ZTP a ZTP/P.

Rodinné členství 2

Rodinné členství 2 je určeno pro 2 dospělé.

Rodinné členství 2+

Rodinné členství 2+ je určeno pro 2 dospělé a libovolný počet dětí do 18 let. 

 

Výhody členství v KŽC v roce 2018

Člen KŽC po zaplacení členského příspěvku získává tyto výhody:

- slevy na klubových akcích 

- vlastní profil na stránkách www.kzc.cz, kde jsou k dispozici on-line veškeré propozice a informace o dění v KŽC vč. možnosti stáhnutí klubového zpravodaje Dráhař a Průvodce po železničních tratích

- slevy na vstupném do vybraných dopravních muzeí v ČR

- slevy na aplikace do In Karta národního dopravce České dráhy, a.s.

- slevu 10 % na veškeré publikace prodávané nakladatelstvím NADATUR

Poznámka: Z důvodu přechodu na nový systém slev budou slevy v plném rozsahu spuštěny nejpozději k 1. 3. 2018. Děkujeme za pochopení.

 

Členské příspěvky KŽC pro rok 2018

Výroční členská schůze konaná dne 25. 2. 2017 v Chýni schválila výši členských příspěvků následovně:

Typ členství

Členský příspěvek

základní (dospělý od 18 let)

500 Kč

zlevněné (děti do 18 let, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)*

250 Kč

rodinné 2 (2 dospělí)

750 Kč

rodinné 2+ (2 dospělí + libovolný počet dětí do 18 let)

1 000 Kč

* platí pouze pro občany České a Slovenské republiky

Platba členských příspěvků KŽC a KČT

Podrobnosti k platbě členských příspěvků KŽC a KČT
Příspěvky KČT a předplatné Turisty pro rok 2018 je nutné uhradit společně s příspěvkem KŽC nejpozději do 31. 1. 2018. Příspěvky KŽC je nutné zaplatit nejpozději do 30. 4. 2018.

Úhrada příspěvků
- vkladem, převodem nebo poštovní poukázkou typu A na účet číslo 43 - 944 610 0277 / 0100, vedený u Komerční banky, a.s., Italská 2, 120 00 Praha 2, konstantní symbol: 0558, specifický symbol: 2018, jako variabilní symbol uveďte část rodného čísla (datum narození), případně číslo členského průkazu KŽC; nebude-li platba identifikována, bude na vaše náklady vrácena zpět odesílateli; mezinárodní označení účtu (IBAN) CZ3201000000439446100277, BIC pro Komerční banku je KOMBCZPPXXX
- osobně (např. na výroční členské schůzi) či poštovní poukázkou typu C pokladníkovi

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Klub železničních cestovatelů je již několik let odborem Klubu českých turistů oblasti Praha. Na rozdíl od jiných odborů je členství v KČT pro členy KŽC dobrovolné, tedy každý člen KŽC, pokud souhlasí se stanovami KČT, se může stát také členem Klubu českých turistů.

Členské příspěvky KČT se skládají z příspěvku pro ústředí KČT, oblast Praha a odbor KŽC, přičemž každá složka určuje výši příspěvku samostatně. Příspěvek je nutno složit u odboru (v našem případě KŽC) pro všechny složky KČT současně.

 

Výhody členství v KČT

Člen KČT se při využití následujících výhod prokazuje členskou legitimací KČT. Každý členský průkaz KČT má funkci slevové karty EUROBEDS a věrnostní karty SPHERE CARD. Prolongace platnosti členských průkazů KČT je řešena holografickými přelepkami na každý další rok. S členským průkazem KČT může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.

Turista_9.jpg

Časopis Turista

Výhodnější předplatné klubového časopisu Turista, který vychází 10x ročně. V každém čísle je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí.

Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT.

kct-mapy.jpg

Turistické mapy KČT

Možnost nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 25 % z běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit u společnosti TRASA, v Turistickém infocentru KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu.

Slevy na ubytování

Na základě předložení průkazu KČT je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybaných ubytovacích objektech na území ČR, na Slovensku, v Rakousku a v německém Bavorsku. 

Slevy na dopravu

KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována na vybrané aplikace In karta a Kilemtrická banka 2000 dopravce České dráhy, a.s.

Společné členství KČT + Rakouský alpský turistický klub Alpenverein

Od roku 2016 je možné i společné členství v Klubu českých turistů (KČT) a Rakouském alpském turistickém klubu Alpenverein (ÖAV). Cena členství je dána součtem členství ÖAV a KČT se slevou 60 Kč.

Podrobnosti o výhodách členství v KČT naleznete na http://www.kct.cz/cms/podminky-vyhody-clenstvi-v-kct.

 

Členské příspěvky KČT pro rok 2018

Typ členství Dospělý Junior Senior, ZTP Rodina nositel + členové
základní 310 Kč 170 Kč 170 Kč 430 Kč + á 50 Kč
rozšířené 630 Kč 490 Kč 490 Kč 750 Kč + á 50 Kč
TOP 1 460 Kč 1 270 Kč 1 310 Kč 1 530 Kč + á 50 Kč

Výhody dle typu členství (vyšší stupeň obsahuje výhody nižšího stupně členství):
Základní členství
• členský průkaz KČT se slevami Eurobeds a Sphere Card
• úrazové pojištění člena
• slevy na jízdné od ČD (IN karty a Kilometrická banka)
• slevy na vybraných akcích KČT
• slevy na mapy KČT
• příspěvky a slevy na ubytování na chatách KČT
Rozšířené členství
• roční předplatné časopisu Turista
• sleva 50 % na konkrétní výstroj (např. triko, bunda)
TOP členství
• poukázka na 1 libovolnou mapu KČT zdarma
• poukázka na 1 turistického průvodce Soukup a David zdarma
• dárek - konkrétní turistická potřeba (např. nůž)

 

Kontakty

Pokladník:
Jiří Kratochvíl
Mánesova 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 728 835 769
e-mail: jiri.kratochvil(zavináč)kzc.cz

Tajemník:
Ing. Martin Zahrádka
Trávníčkova 1767, 155 00 Praha 5
tel.: 732 974 580
e-mail: martin.zahradka(zavináč)kzc.cz